Tema: Kirken, hedenskapen og musikken

Oppdatert 20. januar 2024 med 10 nye opptak

introduksjonsbilde for temaet

Kjell Håvard Grønbech startet i 2021 en seminarrekke med temaet "Kirken, hedenskapen og musikken". Tanken er å ta frem og belyse en del faktorer som kan gi en mer helhetlig forståelse av musikken. Musikk oppfattes kanskje som et mysterium for mange. Vi håper at denne seminarrekken kan gi deg en dypere forståelse av temaet.

"Å ta for seg musikken som fenomen, slik vi gjør i disse seminarene er egentlig et stort prosjekt. Det er så mange sider ved musikken man må behandle, så mange innfallsvinkler som hører med for å skaffe seg en noenlunde helhetlig forståelse av dette mysteriøse, ja ytterst gåtefulle fenomen". (Kjell H Grønbeck)

Til nå er det spilt inn 33 "timer". Flere timer blir lagt til etter hvert. Du kan velge om du vil se video eller bare høre på lyden. Opptakene finnes også på Langli bedehus sine nettsider, hvor de som oftest kommer først.


01. Oldkirken (46 min)
Video | Lyd

02. Luther og Kierkegaard (46 min)
Video | Lyd

03. Vår tid (52 min)
Video | Lyd

04. Erfaringsbassert musikkforstaaelse (53 min)
Video | Lyd

05. Lovløsheten og musikken (47 min)
Video | Lyd

06: Luther, ungdommen og musikken (53 min)
Video | Lyd

07: Den gåtefulle musikken (52 min)
Video | Lyd

08: Musikkens og evangeliets sanne kilde 1 (53 min)
Video | Lyd

09: Den som har øre, han høre (49 min)
Video | Lyd

10: Augustin - musikken, tiden og formen (49 min)
Video | Lyd

11: Musikk og form, det erotisk ubevisste (47 min)
Video | Lyd

12: Musikkens og evangeliets sanne kilde 2 (1t 3min)
Video | Lyd

13: Hedenskapets utspring, basis og fundament (33 min)
Video | Lyd

14: Hedenskapet og angsten (1t 4 min)
Video | Lyd

15: En etisk verdibasert musikkoppfatning (55 min)
Video | Lyd

16: Til ånd – eller fra ånd? (53 min)
Video | Lyd

17: Postmodernismen - den subjektive oppfatning og tanke som norm (48 min)
Video | Lyd

18: Musikk som utrykk for tilbedelse i ånd (32 min)
Video | Lyd

19: Den afroamerikanske musikk – skapt for å egge til synd (1t 2min)
Video | Lyd

20: Syndefallet og det seksuelle (53 min)
Video | Lyd

21: Hvordan rocken ødelegger barna og de unge (54 min)
Video | Lyd

22: Musikk, modning og dannelse – eller ødeleggelse (58 min)
Video | Lyd

23: Det demoniske og frykten for det gode (1t 4min)
Video | Lyd ny

24: Kirken og den dobbelte demoniske forførelse (51 min)
Video | Lyd ny

25: Den demoniske isolasjon (42 min)
Video | Lyd ny

26: Lovløshetens hemmelighet (23 min)
Video | Lyd ny

27: Den narsissistiske kultur (47 min)
Video | Lyd ny

28: Hvordan gjenkjenne Gud – eller djevelen i musikken (49 min)
Video | Lyd ny

29: Musikken og verdensharmonien (49 min)
Video | Lyd ny

30: Musikk som utrykk for skjønnhet (27 min)
Video | Lyd ny

31: Musikken, tiden og evigheten (48 min)
Video | Lyd ny

32: Musikk i tjeneste for angsten for det gode (53 min)
Video | Lyd ny

33: Hvordan lykke og straff er ett og det samme (45 min)
Video | Lyd ny

20.01.2024:

Helliggjørelse og Den saliggjørende tro

Vi har plukket ut to møter fra i sommer som vi deler med dere. Opptakene er fra Evangelisk Luthersk Misjonslag sin bibelcamping på Vegårtun, Vegårdshei. Jon Espeland taler over temaet Helliggjørelse - Galaterne 5;13-26 og Dagfinn Sandal taler over temaet Den saliggjørende tro - Romerne 10;14-17.

Opptakene finnes også i en lyd-versjon om du vil høre på via telefonen med mindre bruk av datatrafikk. For å få videoen i full skjerm så trykker du enten på tasten F på tastaturet etter å ha startet vidoen eller du klikker på ikonet med de to pilene som peker fra hverandre. Tekstingen (CC) er gjort automatisk og inneholder derfor skrivefeil.Helliggjørelse - Gal 5;13-26 (38 min)

Video | LydDen saliggjørende tro - Rom 10;14-17 (32 min)

Video | Lyd

26.07.2023:

Tema: Kirken, hedenskapen og musikken

Oppdatert 17. april 2023

introduksjonsbilde for temaet

Kjell Håvard Grønbech startet i 2021 en seminarrekke med temaet "Kirken, hedenskapen og musikken". Tanken er å ta frem og belyse en del faktorer som kan gi en mer helhetlig forståelse av musikken. Musikk oppfattes kanskje som et mysterium for mange. Vi håper at denne seminarrekken kan gi deg en dypere forståelse av temaet.

"Å ta for seg musikken som fenomen, slik vi gjør i disse seminarene er egentlig et stort prosjekt. Det er så mange sider ved musikken man må behandle, så mange innfallsvinkler som hører med for å skaffe seg en noenlunde helhetlig forståelse av dette mysteriøse, ja ytterst gåtefulle fenomen". (Kjell H Grønbeck)

Til nå er det spilt inn 22 "timer". Flere timer kan bli lagt til etter hvert. Du kan velge om du vil se video eller bare høre på lyden. Opptakene finnes også på Langli bedehus sine nettsider.


01. Oldkirken (46 min)
Video | Lyd

02. Luther og Kierkegaard (46 min)
Video | Lyd

03. Vår tid (52 min)
Video | Lyd

04. Erfaringsbassert musikkforstaaelse (53 min)
Video | Lyd

05. Lovløsheten og musikken (47 min)
Video | Lyd

06: Luther, ungdommen og musikken (53 min)
Video | Lyd

07: Den gåtefulle musikken (52 min)
Video | Lyd

08: Musikkens og evangeliets sanne kilde 1 (53 min)
Video | Lyd

09: Den som har øre, han høre (49 min)
Video | Lyd

10: Augustin - musikken, tiden og formen (49 min)
Video | Lyd

11: Musikk og form, det erotisk ubevisste (47 min)
Video | Lyd

12: Musikkens og evangeliets sanne kilde 2 (1t 3min)
Video | Lyd

13: Hedenskapets utspring, basis og fundament (33 min)
Video | Lyd

14: Hedenskapet og angsten (1t 4 min)
Video | Lyd

15: En etisk verdibasert musikkoppfatning (55 min)
Video | Lyd

16: Til ånd – eller fra ånd? (53 min)
Video | Lyd

17: Postmodernismen - den subjektive oppfatning og tanke som norm (48 min)
Video | Lyd

18: Musikk som utrykk for tilbedelse i ånd (32 min)
Video | Lyd

19: Den afroamerikanske musikk – skapt for å egge til synd (1t 2min)
Video | Lyd

20: Syndefallet og det seksuelle (53 min)
Video | Lyd

21: Hvordan rocken ødelegger barna og de unge (54 min)
Video | Lyd

22: Musikk, modning og dannelse – eller ødeleggelse (58 min)
Video | Lyd

08.01.2023:

Tema: Kirken, hedenskapen og musikken

Kjell H Grønbeck har hatt 3 timer over temaet "Kirken, hedenskapen og musikken" med undertitlene "Oldkirken", "Luther og Kierkegaard" og "Vår tid". Opptakene er gjort på Langli bedehus, Skiptvet den 25. september 2021.1. Oldkirken
2. Luther og Kierkegaard
3. Vår tid

09.11.2021:

Kristian Fagerli, pinsemøter 2021

Opptak fra pinsemøtene på Langli bedehus, Skiptvet, er nå lagt ut på våre nettsider.

Her kan du se alle 4 møtene i sin helhet:

Om du kun ønsker å se talene med Kristian Fagerli så kan du klikke deg inn på denne spillelisten:

Foretrekker du å bare høre talene i stede for så kan de lyttes til og lastes ned ved å klikke her.

24.05.2021: Administrator

Korsang fra Pinsemøter 2021

Her er seks sanger fremført under pinsemøtene lørdag 22. mai 2021 på Langli bedehus i Skiptvet:
Avspilling av video krever gjerne bra internettlinje. Ønsker du kun å høre sangen uten å se videoen så kan du gjøre det ved å klikke her.

24.05.2021: Administrator

Direktesending fra Rosseland bedehus med Einar Kristoffersen, Dagfinn Sandal og Arnfinn Barlaup 15. juli - 19. juli 2020.
Klikk her for å se opptakene (på Facebook) >

16.07.2020:

Ole Brandal

Vi har nå lagt ut opptak av Ole Brandal (1918-1983). Han var en av de som startet opp Norsk Luthersk Lekmannsmisjon på begynnelse av 60-tallet (se nll.no >>). Opptakene er gjort av Ole G. Nord-Varhaug.

29.03.2018:

Einar Kristoffersen

Opptak fra møtehelgen 08.-10. desember 2017.Kun Lyd: Det salige blod! - 2Mos 12;21-28

Lydfilen inneholder sang på slutten som ikke er i videoopptaket


Dette videoopptaket har en dårligere oppløsning enn de to andreKun Lyd: Den enkle vei - 2Kong 5;1-5,9-15

Lydfilen inneholder sang på slutten som ikke er i videoopptaketKun Lyd: Ved Jesus Kristus, vår Herre! - 2KOR 3;4-6

14.12.2017:

Tips: Gunnar Soppeland

Gunnar Soppeland hadde 18.-19. august møter på Steinsdalen bedehus under temaet «Trua rein og saka klar». Disse videoene kan anbefales :)
20.08.2017: Admin

Opptak Skjervøy

Opptak fra møtene på Skjervøy med Øyvind Samnøy ligger nå på denne siden:

10.04.2017:

Tips: Øivind Andersen på video

Øivind Andersen ble også tatt opp på video.
Klikk her for å se flere opptak (ekstern nettside - youtube) >>

16.02.2017: admin

Opptak Langli bedehus 13.-15.mars 2015

Opptak av Gunnar Soppeland sine møter på Langli bedehus (Skiptvet) 13.-15. mars er nå publisert.

1. Guds planer - 2Mos 20;24-26
2. 'Våkn opp, du som sover - Ef 5;14' ble dessverre ikke tatt opp ved en feil...
3. Omvendelse - Ef 5;14
4. Vendt mot Kristus - Kol 3;1-4

Seminarene om musikk ble ikke tatt opp.

01.04.2015:

Tips Møteopptak fra Steinsdalen bedehus

På Steinsdalen bedehus sin nettside (http://steinsdalenbedehus.no/) finner du mange møteopptak, også med videoer. Her er noen tilfeldige utvalgte:

Jan Bygstad, Skapelsen, 1. Mos 1-2


Jan Bygstad «Formaningene i NT»


Øyvind Samnøy, Prøvelsar (Matt 11;2-11)


Klippen Mannskor


31.05.2014:

Tips Hans Erik Nissen

Hans Erik Nissen er for tiden prest i Nordskjællands valgmenighet.

Kort om hans bakgrunn:
Hans Erik Nissen, Frederiksberg er født i 1938, blev cand. theol. i 1965 og Sognepræst i Emdrup kirke. I perioden 1970 - 2003 forstander på Luthersk Missionforenings Højskole, Hillerød.

Hver uke tar de opptak av talen han holder - her er en tale om Ordet:Klikk her for å se alle videoer som er lagt ut av menigheten.
Klikk her for å se en oversikt over alle taler hos Nordskjællands valgmenighet.

03.11.2013:

Tips Kristoffersen og Soppeland

Også i år deltok Einar Kristoffersen og Gunnar Soppeland, sammen med Dagfinn Sandal på skjærgårdstevnet på fjordglimt. Om du ennå ikke har hørt opptakene så kan de høres på ekris.net.

Der finner du også mange opptak fra båten Elisier 6, i tillegg til opptak fra andre steder. Noen av opptakene er også lagt ut her på Dybde.org også.

03.11.2013:

Einar Kristoffersen

Opptak fra Kvelde Bedehus, Larvik, Vestfold i påsken med Einar Kristoffersen er nå lagt ut på Dybde.org. Talene ble holdt Påskeaften 30. mars, 1.Påskedag 31. mars og 2.Påskedag 1. april. Du kan også høre talene på ekris.net.

07.04.2013:

Rune Karlsson

Det er nå lagt ut opptak fra påskemøtene på Langli bedehus, Skiptvet, Østfold fra påsken 2013. Talene ble holdt av Rune Karsson onsdag 27. april, Skjærtorsdag 28. og Langfredag 29. april.

07.04.2013:

God påske!

Vi har tillatt oss å "resirkulere" noen lenker til påskerelevante opptak nederst på forsiden. I tillegg kan det være verd å få med seg et av de siste opptakene lagt ut med Wisløff hvor han tar for seg palmesøndag (Palmesøndag - jubel, årsak, betydning og begrensning - Joh 12;12-24).

Ha en velsignet påskehøytid!

26.03.2013:

Treg nedlasting

Vi har mottatt flere henvendelser om at det tar tid å laste ned/ lytte til taler på siden vår. Vi jobber med å se på om det er noe som kan gjøres.

19.01.2013: admin

Sigvard Engeset

Vi har nå også opptak av Sigvard Engeset:

Sivard Engeset (1885-1974) er nok mest kjent som sangforfatter og du finner en rekke sanger som han har skrevet i Sangboken. Her er noen av de han har skrevet:
"Rundt omkring Jerusalem er det store berge" (nr 371/1983),
"Bli i meg, har Jesus sagt, da du frukt skal bære" (nr. 483/1983,
"Ikke alle dager er like" (nr 514/1983),
"Regn med din frelser, så regner du rett" (nr 300/1968, nr 370/1983),
"Slik som jeg var, kom eg til Gud og fann heim att til Far" (nr 306/1968, nr 374/1983) og
"Ser du deg svart og urein" (nr 398/1968, nr 465/1983).

I tillegg til salmediktingen så var han også øverste leder av Frikirken en periode.

Klikk her for å lese mer om Engeset hos Wikipedia >>

19.01.2013:

Axel B. Svensson

Vi har nå også opptak av Axel B. Svensson:Axel Bernhard Svensson (1879-1967) var med å starte opp Bibeltrogna Vänner i Sverige. I tillegg var han redaktør for tidsskriftet Nya Väktaren. På fullbordat.nu kan du lese noen av hans artikler.

05.01.2013:

Juleevangeliet

1 Og det skjedde i de dager at det gikk ut et bud fra keiser Augustus at all verden skulle skrives inn i manntall.
2 Dette var den første innskrivning, i den tid Kvirinius var landshøvding i Syria.
3 Og alle gikk for å la seg innskrive, hver til sin by.
4 Også Josef dro opp fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids by, som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ætt,
5 for å la seg innskrive sammen med Maria, sin forlovede, som var med barn.
6 Men det skjedde mens de var der, da kom tiden da hun skulle føde.
7 Og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, fordi det ikke var rom for dem i herberget.
8 Det var noen gjetere der på stedet som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin.
9 Og se, en Herrens engel sto hos dem, og Herrens herlighet lyste om dem. Og de ble meget forferdet.
10 Men engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede - en glede for alt folket.
11 I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren - i Davids by.
12 Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.
13 Og med ett var det sammen med engelen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sa:
14 Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag.
15 Og det skjedde, da englene var fart opp fra dem til himmelen, da sa gjeterne til hverandre: La oss nå gå rett til Betlehem og se dette som har skjedd, det som Herren har kunngjort oss.


Luk 2;1-15, Norsk Bibel 1988/07

22.12.2012: Dybde.org

God jul!

Da har vi rundet 700 opptak som nå ligger på vår nettside. Takk til alle som har bidratt i året som har vært. Det ligger an til å komme mange flere opptak også i året som kommer!

Her litt statistikk for året som har vært: Det har vært en økning på nettsiden med 5% totalt sett. Over 11000 besøk, fra 2350 forskjellige PCer. 82% av dere har vært flere ganger på nettsiden i 2012. Mange av dere har funnet veien gjennom nettsider som lenker til oss som Shafan.dk, Facebook, Josafat.no, bibeltimer.com og begynn.no. Takk for lenkene! 160% flere leser nå "Dagens andakt" av Rosenius (takk til arven.net for bruk av Husandaktsboka). Det har også vært en økning på 160% i bruk av mobile enheter (inkl. nettbrett). Nesten 1/3 av alle som bruker siden gjør dette via en mobil enhet nå.

Dybde.org takker for følget i 2012 og ønsker alle en velsignet julehøytid!!

22.12.2012: Dybde.org

Ludvig Hope

Vi har nå et opptak av Ludvig Hope:Ønsker du å bli litt bedre kjent med Hope så kan du høre dette opptaket:Les også mer om Hope på Wikipedia >>

08.12.2012:

Møtehelg Langli bedehus høsten 2012

Helgen 19.-21. oktober 2012 var Gunnar Soppeland å talte i Langli bedehus.
Her er opptakene:Også Kjell H. Grønbeck hadde seminarer samme helg om musikk:

08.12.2012:

Samnøy i Alta

Også i år har vi fått oversendt opptak av Øyvind Samnøy sine taler i Alta:Klikk her for å se alle opptakene vi har av Samnøy >

28.10.2012:

Tips: Einar Kristoffersen og Gunnar Soppeland

De har begge deltat på et arragement på Fjordglimt leirsted i sommer i regi av DISM.

Klikk her for å høre talene på ekris.net.

08.08.2012:

Tips: Petter Skipnes

På misjonslaget.no finner du et opptak fra i sommer. Tema Rom 8;4 "for at lovens rettferdighet skulle oppfylles i oss.

Klikk her for å høre på opptaket.

Klikk her for alle opptak på misjonslaget.no

08.08.2012:

Pinsemøter Langli bedehus 2012

Opptak fra pinsen på Langli bedehus:


Fredag 25. mai
Rune Karlsson: Livets vann - Matt 9;35-38 [kun talen] [med sang] [hele møtet]

Lørdag 26. mai
Martin Fjære: Guds nåde - Tit 2 [kun talen] [med sang] [hele møtet]
Rune Karlsson: Vei i ørkenen - Jes 43;19-25 [kun talen] [med sang] [hele møtet]

Søndag 27. mai (1.Pinsedag)
Martin Fjære: Den Hellige Ånds følger - Apg 2;14-21 [kun talen] [med sang] [hele møtet]
Rune Karlsson: Håp og bønn - Rom 8;24-28 [kun talen] [med sang] [hele møtet]


Ønsker du å få med alle sangene, inkl. de av Fossneskoret på lørdag, så må du velge "Hele møtet". "Med sang" tar kun med sangen rett før/ etter talen.

10.06.2012:

Det er nå mulig å anbefale Dybde.org på Facebook. Klikk på "Anbefal"-knappen under.


Man kan også anbefale siden på Google+.
12.05.2012:

Samnøy i Oslo

Øyvind Samnøy holdt 2 møter på Ryenberget i Oslo nå før påske. Her er opptakene fra møtene:

Tirsdag 27/3: [kun talen] [med sang]
Onsdag 28/3: [kun talen] [med sang]


For de som ønsker å høre mer av Samnøy så kan det være passende å trekke frem opptakene fra påsken 2009:

Skjærtorsdag: [kun talen] [hele møtet]
Langfredag: [kun talen] [hele møtet]
Påskeaften 1: [kun talen] [hele møtet]
Påskeaften 2: [kun talen] [hele møtet]
1.Påskedag: [kun talen] [hele møtet]


Vi ønsker alle en God påske!

31.03.2012:

Sorterbar liste over opptak

Som sikkert mange allerede har oppdaget så har vi laget en egen side hvor man ser en tabell med oversikt over alle opptakene som finnes på Dybde.org. Denne oversikten kom til etter forespørsel fra en av dere som bruker siden. Noen andre som har forslag til forbedringer til Dybde.org så meld det inn. Vi kan ikke love at vi lager alt, men kanskje det ikke er så vanskelig å lage det akkurat slik du ønsker siden!

Listen fungerer slik at du får opp de opptakene som er lastet opp sist øverst. Men du kan selv velge om den skal sorteres etter en annen kolonne. Du kan også søke (filtrere) blant all informasjonen som står i tabellen. Dette gjør at du f.eks. kan lett finne en tale over et bestemt skriftsted.

Klikk her for å se sorterbar liste over alle opptakene på Dybde.org >

31.03.2012:

Nye opptak av Samnøy

Vi har nå lagt ut 7 nye opptak av Øyvind Samnøy. Opptakene er fra 8.-11. november 2011 og er gjort i Alta. Takk til den/ de som har gjort opptakene og sendt de over til oss!!


8. nov: [Hele møtet] [Kun talen]
9. nov: [Hele møtet] [Kun talen]
10. nov: [Hele møtet] [Kun talen]
11. nov: [Hele møtet] [Kun talen]
12. nov, 1. møte: [Hele møtet] [Kun talen]
12. nov, 2. møte: [Hele møtet] [Kun talen]
13. nov: [Hele møtet] [Kun talen]

01.12.2011:

Tips: Einar Kristoffersen

11 nye opptak av Einar Kristoffersen finner du nå på hana nettside http://ekris.net/nlb/nlb.htm

PS. De er også lagt inn her.

27.10.2011:

Tips: Bibeltimer Jan Bygstad

Nettsiden bibeltimer.com legger ut bibeltimer som Jan Bygstad holder i de gamle lokalene til Salem i Bergen.

Her er det du finner nå:
1. Mosebok 16 Bibeltimer
Hosea 6 Bibeltimer
1. Samuelsbok 9 Bibeltimer
2. Samuelsbok 6. Bibeltimer
Romerbrevet 44 Bibeltimer
Galaterbrevet 12 Bibeltimer
Efeserbrevet 24 Bibeltimer
1. Johannes brev 13 Bibeltimer
Johannes åpenbaring 17 Bibeltimer
1. Korinterbrev fra 1987
2. Peters brev fra 1995
Hebreerbrevet fra 1998 9 Bibeltimer
Om skapelsen. FBBseminar 14. Okt 2011
Det allmenne prestedømme. 12. Okt 2011 spørsmål/svar
Kristus i GT 6 Bibeltimer
Trosbekjennelsen 6 Bibeltimer
Flere Bibeltimer over tema 16 Bibeltimer
Den Kristne Menighet 10 Bibeltimer

17.10.2011:

Oppgradering fullført

Den lenge annonserte oppgraderingen av nettsiden er nå gjennomført. Alt innholdet er flyttet til en ny server.

Eneste forskjellen er at filene er alle overført på samme tidspunkt, slik at det ikke hjelper å sortere på opplastet dato. Ønsker du å se de gamle datoene kan du klikke her. Obs! De blir kun tilgjenngelig til 06. november 2011!

17.10.2011:

Mulig nedetid på dybde.org denne uken

Innholdet på dybde.org flyttes til en ny server. Målet er at dere skal få en bedre tjeneste. Bl.a. håper vi at det skal gå raskere å laste ned filer. Grunnet overføringen kan det medføre at nettsiden ikke vil være tilgjengelig i en kort periode.

16.10.2011: Administrator

Pinsemøter Langli 2011

Fredag 10. juni kl. 19 (Geller):Hvem er Den Hellige Ånd - Joh 14;15-27
Pinseaften kl. 17 (Geller):Prøve åndene - 1Joh 4;1-6
Pinseaften kl. 19 (Agnalt):Bli i Jesu ord - Joh 8;30-38
1.Pinsedag kl. 17 (Geller):Hvilken gjerning gjør Den Hellige Ånd - Joh 16;5-15
1.Pinsedag kl. 19 (Agnalt):Jesus er lyset- Joh 12;20-26

18.06.2011:

Påskemøter Askim 2011

Opptakene fra Rune Karlssons påskemøter fra Askim påsken 2011 er nå lagt ut.

Langfredag:Korsfestelsen - Luk 23;33-46
Påskeaften:Det er Fullbrakt! - Joh 19;30-42
1.Påskedag:Upp, min tunga, att lovsjunga - Joh 20;1-18
2.Påskedag:Jesu vandring med sine - Luk 24;13-32

21.05.2011:

God påske!

Vi ønsker alle brukere av siden en God påske. Frem til de neste møteopptakene blir lagt ut så kan vi anbefale å høre påskemøter av Øyvind Samnøy som ble tatt opp i 2009.

Skjærtorsdag:Joh 13;1-17
Langfredag:Luk 23;32-46
Påskeaften:Matt 27;46-50, Joh 19;28-30
1.Påskedag:4M 35;9-15
2.Påskedag:Joh 20;11-23

21.04.2011:

Samnøy på Årnes

2. - 10. februar 2011 var Øyvind Samnøy og taler ved Årnes (Knattenlia 1). 

Klikk her for å høre talen lørdag 5. februar 2011.

Ønsker du også å høre sang før/ etter talen kan du klikke her.

 

Vi håper å få lagt ut flere taler fra møteuken etter hvert.

06.02.2011: Admin

God Jul og Godt Nytt År!

Vi ønsker alle brukere av nettsiden en velsignet jul og et godt nytt år!

23.12.2010:

Opptak Kristoffersen

Vi har lagt ut flere møteopptak av Einar Kristoffersen. Det er de samme som ligger på hans nettside ekris.net.

Klikk her for å se opptakene >

13.11.2010: Sysadm

Tips: Møteopptak Fagerli

NLL utarbeider nye nettsider, og der har de lagt ut en del møteopptak. Bl.a. møteopptak av Kristian Fagerli, som talte på Fossnes høsten 2009.

Klikk her for å se opptakene >>

13.11.2010: Sysadm.

1. halvår 2010

 

Dybde.org begynte å publisere innhold i slutten av juni 2009. Vi nærmer oss nå 500 møteopptak som er publisert. Vi får mange henvendelser via vårt kontaktskjema, og det takker vi for! Bare fortsett med det.

Her er litt statistikk for 1. halvår 2010: Vi har hatt over 5000 besøk, fordelt på ca 1200 datacomputere. 22 % av dere var på denne siden for første gang i år; Velkommen! Over halvparten besøker nettsidene fra Norge, men vi har totalt hatt besøk fra 20 land. I Norge er det folk i Molde, Lakselv og Tromsø som har vært mest aktive til å besøke nettsiden. 30% av dere skriver «Dybde.org» for å komme til nettsiden, resten kommer via noen som lenker til oss eller ved å søke på Google.

Oppsummert så kan vi konstatere at nettsiden er begynt å bli mye brukt. Det er vi takknemlige for. Måtte dette være fordi vi har et bra/ bibelsk innhold og måtte Herrens velsignelse være over arbeidet!

 

Ønsker du at andre også skal oppdage nettsiden så er det bare å «reklamere» for adressen. Om noen ønsker visittkort man kan dele ut så ta kontakt!

 

Dybde.org ønsker alle en riktig god sommer!

07.07.2010: Systemadministrator

Møteopptak A. Lid og G. Nygård

Vi har lagt ut noen møteopptak av Amund Lid og Gotfred Nygård, og det vil komme noen til. Men det er opptak som tar noe tid å digitalisere. Av den grunn vil også kvaliteten på opptakene variere.

 

Lid og Nygård var to av de som var med å stifte Norsk Luthersk Lekmannsmisjon på begynnelen av 60-tallet. Les mer om dette på nll.no.

21.06.2010: Systemadministrator

Pinsemøter

Pinsemøter fra Langli bedehus er nå lagt ut.

Det var Rune Karlsson og Martin Fjære som talte.

03.06.2010: Systemadministrator

Dybde.org angrepet av Virus

Dybde.org har igjen vært angrepet av Virus. Noen har plantet en skadelig kode på våre nettsider 18. mai kl. 16:15. Dette ble fjernet kl. 18:00. Har du vært på våre nettsider i dette tidsrommet anbefaler vi at du gjennomfører en virus-scan av din maskin. Saken vil nå bli etterforsket av vår webleverandør, og vi jobber kontinuelig med å forhindre at slikt skal skje i fremtiden.

 

Les mer hos Norsk Senter for InformasjonsSikkerhet (NorSIS) >>

18.05.2010: Systemadministrator

Tips: Flere møteopptak av Samnøy

Ønsker du å høre flere møteopptak av Øyvind Samnøy så finnes det en del møteopptak på nettsiden forkynn.no.

 

Klikk her for å laste ned møteopptakene >>

09.05.2010: Systemadministrator

Som noen allerede sikkert har oppdaget har vi nå lagt til mulighet for å få opp møteopptakene til kun en person om gangen om man ønsker det. Du finner lenkene under "ARKIVET".

01.05.2010: Systemadministrator

Prøvd å kontakte Dybde.org?

Vi har oppdaget at noen av henvendelsene fra kontaktskjemaet til nettsiden Dybde.org har blitt filtrert bort i vårt spam-filter. Dette betyr at de ligger i en skjult liste og blir slettet etter 30 dager. Alle som sender inn skjemaet skal få svar. Har du benyttet deg av skjemaet og ikke fått noen tilbakemelding fra Dybde.org så er det fint om du kan fylle ut skjemaet på nytt, eventuelt sende din henvendelse på e-post til post@dybde.org.

Vi har nå foretatt endringer slik at dette ikke skal skje igjen. Skjemaet er også oppdatert slik at du slipper å fylle ut alle feltene om du ikke ønsker dette. Vi har, som nevnt, opprettet en e-post adresse som du også kan kontakte oss på - post@dybde.org.

11.04.2010: Systemadministrator

Lenker

Det er nå lagt ut lenker til andre nettsider som lenker til Dybde.org.

03.04.2010: Systemadministrator

Møteopptak Vigilius

Det er nå lagt ut 6 møteopptak av Niels Ove Vigilius.

"På Grøndalslund Kirkegård i Rødovre er der en frisk grav. Når stenen kommer på, vil der stå Niels Ove Rasmussen Vigilius, født 8. juni 1931, død 1. dec. 2002. Som indskrift står der et par linjer fra en salme af Kingo: Nu står mig åben Himlens port, for mig har Jesus fyldestgjort."

Les Vigilius' nekrolog fra 2002 (PDF) >>

Les også mer om Vigilius i "DBI posten" (PDF) >>

30.03.2010: Systemadministrator

Dybde.org ønsker alle en riktig God påske!

30.03.2010: Systemadministrator

Nye opptak av Soppeland

Det er nå lagt ut 11 nye møteopptak av Gunnar Soppeland.

03.02.2010: Systemadministrator

Husandaktsboka Januar

Som dere sikkert har lagt merke til så viser vi lenke til en ny andakt fra Rosenius' sin Husandaktsbok på høyre side av forsiden hver dag.

Ønsker du å lese alle andaktene for januar på en gang så kan du se på følgende lenke: dybde.org/Husandaktsboka/januar.

 

Har du ikke Husandaktsboka fra før så anbefaler vi at du kjøper den. Den kan bestilles direkte fra forlaget Arven.

 

 

"Gjennom Carl Olof Rosenius’ forkynnelse har Guds levende ord blitt spredd ut til vekkelse og fornyelse først og fremst over hele Skandinavia, men også til mange andre land.

Den store Husandaktsboka er nok mest kjent. Den har spredd velsignelse i vårt land i 130 år, og gjør det fortsatt. Den er uten tvil en ener blant andaktsbøker. Her har vi «den rene lære» og det klareste budskap om Guds rettferdighet av bare nåde i Jesus Kristus, - til frelse, og som eneste grunnlag også for helliggjørelsen.

Jeg har fulgt arbeidet med denne nye oversettelsen med stor interesse. Ofte kan oversettelser oppleves uekte og fattigere enn originalen. Her har vi fått en oversettelse som gjengir samme sterke og dype inntrykk vi kjenner igjen fra den ekte Roseniusforkynnelsen, den jeg gjennom et langt forkynnerliv har sett «slå rett inn» hos tilhørerne.

Denne nye utgivelsen av Roseniuslitteratur er en stadfestelse på at Gud fremdeles «våker over sitt ord så han fullbyrder det» (Jer 1:12).

Sandnes, april 1999.
Kristoffer Fjelde"

03.02.2010: Systemadministrator

Mange flere møteopptak av Øyvind Samnøy

14 24 nye møteopptak av Øyvind Samnøy er nå lagt ut siden nyttår.

05.01.2010: Systemadministrator

Flere taler av Øivind Andersen

Vi har i går/ dag lagt ut 5 nye taler av Øivind Andersen. Du finner de her.

04.01.2010: Systemadministrator

Godt Nytt År

Ønsker alle brukere av nettsiden et Godt Nytt År!

01.01.2010: Systemadministrator

Problemer med avspilling løst

De tidligere nevnte problemer med avspilling av møteopptakfilene skal nå være løst. Opplever du fremdeles problemer med dette er det fint om du tar kontakt!

12.12.2009: Systemadministrator

Problemer ved avspilling av møteopptak

Vi har mottatt rapporter om problemer med å spille av noen av MP3-filene i Windows Media Player. Det kan se ut til at det skyldes at metainformasjon i filene ikke er tilpasset eldre avspillere. Vi vil derfor laste opp alle filene på nytt hvor dette skal være rettet opp i. Da dette kan ta noe tid så vil du uansett få mulighet til å høre filene om du laster ned et annet avspillingsprogram som VLC.

Trenger du hjelp med dette så er det bare å ta kontakt!
Vi tar også gjerne i mot informasjon om det er enkelte filer du ikke får spilt av, så vi kan feilsøke og se om vi finner en løsning på problemet!

17.11.2009: Vegard

Møteopptak på radio

Radio Kvinesdal ønsker å sende et møte fra denne nettsiden på deres kanal tirsdag 24. november kl. 19:30. Du kan høre den på deres nettradio: http://www.radiokvinesdal.no/.

17.11.2009: Systemadministrator

Bibelhelg H09

Møteopptak fra bibelhelgen 9.-11. oktober 2009 på Langli bedehus:

Gunnar Soppeland

1. time: Hvem menneske er - 1M 2;15-17,3;1-6

2. time: Lovisk forkynnelse

3. time: Luk 24;45-53

4. time: Åp 1;1-3

 

Seminarer ved Kjell Grønbeck

1. time: Bach, del 1 av 1

2. time: Bach, del 2 av 2

Høyreklikk og velg "lagre som" for å laste ned filen.

17.11.2009: Vegard

Tips: Erevna

Erevna er et blad som ble utgitt i Sverige i etterkrigstiden, hvor blant andre Hugo Odeberg bidrog med artikler. 13 år (1944-1957) med bladet er skannet inn. Vi har ennå ikke fått tilpasset det til dybde.org, men du kan lese bladene på følgende lenke: http://www.danhessellund.dk/Erevna/Erevna%20CD/Soekreg.htm.

09.08.2009: Systemadministrator

Ny nettside

Det utarbeides akkurat nå en ny nettside.

Du vil derfor ikke finne ting slik de var og endringer kan skje ofte. Følg med!

28.06.2009: Systemadministrator

Møteopptak

Møteopptak finner du nå under "ARKIVET".

28.06.2009: Systemadministrator