Amund Lid

Møteopptakukjent år


ukjent sted


Å leva under lova - Gal 4;19-31 (dårlig kassett) [38.21 MB]

Er eg ein Kristen - Apg 11;20-26 [43.66 MB]

Lever eg som ein kristen - Gal 2;19-21, Fil 3;7-21 [42.3 MB]

Luk 10;23-37 (Den barmhjertige samaritan) [42.63 MB]

Strid - Matt 10;32-42 [45.5 MB]