Om Dybde

Dybde.org er en uavhnegig nettside som har til hensikt å samle inn, tilgjenngliggjøre og veilede brukere basert på et Bibelsk/ Luthersk/ Roseniansk verdigrunnlag.

Nettsiden er basert på frivillig innsats, og nettsiden, og dens oppdateringer, kan bære preg av dette. Om du ønsker å bidra setter vi pris på det. Klikk "Slik kan du bidra" for å lære mer.

 

Bruk av innhold fra nettsiden

Creative Commons License

Vi har følgende regler for bruk av innhold på siden:

  • Du kan fritt lenke til innhold på nettsiden (inkludert direktelenker til møteopptak ol.) så lenge du oppgir nettadressen dybde.org som kilde.
  • Du kan vederlagsfritt benytte alle møteopptakene til offentlig fremføring, som radiosendinger ol., så lenge du holder deg til Åndsverkslovens begrensinger i forhold til enringer av opptakene. Kilde må oppgies.
  • Det er ikke tillatt å benytte noe av innholdet på nettsiden til kommersielt bruk uten tillatelse.
  • Dybde.org forbeholder seg retten til å kunne tilbakekalle tillatelse til bruk av innholdet for enkelte, eller alle, nettsider.

Ta kontakt om du synes dette var uklart, eller om du har andre spørsmål rundt rettighetene. Det er også fint om du gir oss en beskjed hvis du benytter deg av innholdet.

Ønsker du mer informasjon, eller om noe er uklart så benytt vårt kontaktskjema.

 

 

 

 

1Kor 2:10
"Men for oss har Gud åpenbaret det ved sin Ånd. For Ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud."

Dan 2:22
"Han åpenbarer det dype og skjulte. Han vet hva som er i mørket, og hos ham bor lyset."

Ef 3:16-21
"Jeg ber om at han etter sin herlighets rikdom, ved sin Ånd må gi dere å styrkes med kraft i det indre menneske, at Kristus må bo ved troen i deres hjerter, for at dere, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her er, og at dere må kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde.
Men han som kan gjøre mer enn alt, langt ut over det vi ber eller forstår, etter den kraft som er virksom i oss – ham være ære i menigheten og i Kristus Jesus, gjennom alle slekter i alle evigheter! Amen."