Sigbjørn Agnalt

Møteopptak1999


Hurdal


1999.07.06 Agnalt, Sigbjørn - 2. Timoteus 2, 4 - 7 [63.75 MB]

1999.07.09 Agnalt, Sigbjørn - 2. Timoteus 2, 5 [54.11 MB]

1999.07.09 Agnalt, Sigbjørn - 2. Timoteus 2, 6 - 19 [58.69 MB]2009


Askim


Om å samle seg skatter - Matt 6;19-24 (Bergprekenen) [41.68 MB]

Vær ikke beskymret for dette livet - Matt 6;25-34 (Bergprekenen) [42.28 MB]

Juleevangeliet - Luk 2;1-14 [53.85 MB]


Langli, Skiptvet


Matt 7;1-5 [40.11 MB]

Dom 12;4-6 [38.37 MB]2010


Askim


Lignelsen om den gode hyrde - Joh 10;1-11 [47.8 MB]


Nordby, Våler


Fri fra loven - Rom 7;1-6 [47.2 MB]

Verdens lys - Joh 8;12 [45.08 MB]


Vamnes, Skiptvet


Joh 4;46-54 [43.78 MB]

Marta og Maria - Luk 10;38-42 [38.72 MB]

Den rike unge mannen - Mark 10;17-22 [44.17 MB]

Trygg i tillit til Gud - Sal 57;1-6 [44.55 MB]2011


Askim


navnet Immanuel - Matt 1;21-23 [35.51 MB]


Langli, Skiptvet


Bli i Jesu ord - Joh 8;30-38 [52.67 MB]

Jesus er lyset- Joh 12;20-26 [49.81 MB]


Nordby, Våler


Lasarus oppvekkelse - Joh 11;43-44 [41.35 MB]

Hva er det første av alle bud - Mark 12;28-34 [43.71 MB]


Vamnes, Skiptvet


Født blind - Joh 9;1-7 [39.61 MB]

Tempelskatten og løsepengen - Matt 17;24-27 [39.95 MB]

Dommen - Matt 25;31-46 (Bots og bededag) [46.94 MB]2012


Askim


Fri eller trellbundet - Mark 2;23-28 [37.88 MB]

Kvinnen ved brønnen - Joh 4;4-14 [45.48 MB]


Nordby, Våler


Alle må omvende seg - Luk 13;1-9 [39.1 MB]2013


Askim


Be, så skal dere få - Matt 7;7-11 (om bønn) [38.95 MB]

Veien til livet - Matt 7;13-14 [50.36 MB]

Min Gud - Rom 1;8 [41.8 MB]

Loven - Rom 5;20, 6;1 [45.8 MB]