Petter Skipnes

Møteopptak2009


Askim


Troen - Joh 6;28-29 [25.55 MB]


Nordby, Våler


Kain og Abel - 1Mos 4;2-16,23-24 [42.73 MB]2010


Askim


Guds barmhjertighet, våre synder - Sal 78;1-39 [53.37 MB]

Simeon - Luk 2;25-35 [25.69 MB]


Nordby, Våler


Israels høytider i et frelseshistorisk perspektiv - 2MOS 34 [46.57 MB]


Vamnes, Skiptvet


Jeg er den jeg sier dere - Joh 20;1-18 (Jesu oppstandelse) [36.06 MB]2011


Askim


Onde ånder - Luk 11;14-28 [53.12 MB]


Disen gård, Oslo


Åpenbaring av nåden alene - Tit 2;11-15 [32.08 MB]

Møte med fariserene - Joh 5;37-42 [37.89 MB]

Død under loven, Død fra loven ved Kristi legeme - Rom 7;4-25 [31.73 MB]


Nordby, Våler


de skal samle hans utvalgte - Matt 25;1-13 (de ti jomfruer) [36.27 MB]


Vamnes, Skiptvet


Rom 8;1-16 [41.77 MB]2012


Vamnes, Skiptvet


Himmlens rike - Matt 11;11-12, Luk 13;23-28 [46.03 MB]2013


Ås


Nikodemus - Joh 3;1-21 [40.13 MB]