Øyvind Samnøy

Møteopptak1993


Fjelltun


Matt 25;31-46 [38.84 MB]

1Mos 15;1-6, Rom 4;14-16, 5;1-2 [41.24 MB]

1Mos 3;1-15 [44.5 MB]

Gal 3;22-24, Sal 62;6-9 [22.12 MB]

Menigheten i Efesus - Åp 2;1-7 [51.18 MB]1994


Norheimsund


Luk 10;38-42 (Marta og Maria) [37.68 MB]

Luk 16;1-31 (Uærlige forvalteren, Den rike mannen og Lasarus) [43.15 MB]

Åp 2;12-29 [40.03 MB]

Hebr 2;16-17 [42.49 MB]1998


Tørvikbygd


1Sam 13;1-14 [50.82 MB]

1Sam 15 [35.76 MB]

Matt 26;45-50 (Judas forrådelse) [51.74 MB]

Å vandre i lyset - Esek 33;30-33, Hebr 6;7-9 [32.95 MB]

Matt 5;1-12 [48.65 MB]

Matt 24 [42.73 MB]

Åp 7;9-17 [43.66 MB]1999


Frøyland


De syv basuner - Åp 8 og 9 [53.72 MB]2001


LMH


Galaterbrevet - 1 [41.16 MB]

Galaterbrevet - 2 [45.71 MB]

Galaterbrevet - 3 [45.13 MB]

Galaterbrevet - 4 [43.28 MB]

Venn, hvorfor er du her - Matt 26;45-50 (Judas forrådelse) [45.98 MB]2004


Tørvikbygd


Jesus vasker disiplenes føtter - Joh 13;1-17 [43.24 MB]

Jesus for Pilatus og Herodes - Luk 23;1-12 [50.07 MB]

Kjærlighetsbudet og de 10 bud - Rom 13;7-14 [49.74 MB]

Kvinna i Simon sitt hus - Luk 7;36-50 [43.4 MB]

Jesu inntog i Jerusalem - Joh 12;12-24 [33.08 MB]

Jesu gjenkomst - Matt 24;29-51 [47.99 MB]2005


Langli


Åp kap 1-3 - 1 [46.84 MB]

Åp kap 1-3 - 2 [57.33 MB]

Åp kap 1-3 - 3 [48.38 MB]

Åp kap 1-3 - 4 [57.25 MB]

Åp kap 1-3 - 5 [71.04 MB]

Åp kap 1-3 - 6 [56.8 MB]

Åp kap 1-3 - 7 [46.84 MB]2009


Langli


Joh 13;1-17 [45.98 MB]

Luk 23;32-46 [51.11 MB]

Matt27;46-50,Joh19;28-30 [49.22 MB]

4M;9-15 [41.74 MB]

Joh 20;11-23 [46.87 MB]2011


Årnes


Gled deg i Herren - Sal 92;6-12, 73 [49.19 MB]


Alta


En stor skare som ingen kunne telle - Åp 7;9-17 [39.85 MB]

Davids fall - Sal 51;12-15, 2Sam 11 [46.13 MB]

Loven og Nåden - Gal 5;1,13-26 [40.69 MB]

Fristad - 4Mos 35;9-15 [49.47 MB]

Jesus og røverene på korset - Luk 23;32-38 [36.29 MB]

Jesu gjenkomstt - Matt 24;29-31,36-51 [40.61 MB]

Det kristne livet - prøv deg selv - Tit 2;1-15 [48.56 MB]2012


Alta


Salig er de fattige i ånden - Matt 5;1-11 [50.17 MB]

Det er ingen forskjell, alle har syndet og fattes Guds nåde - Rom 3;19-24, [47.33 MB]

Kongesønnens bryllup - Matt 22;1-14 [41.93 MB]

Brud og brudgom - Matt 25;1-13 [51.17 MB]

Hykleri - Luk 12;1-12 [57.19 MB]

Elsker du meg - Joh 21;15-17 [38.11 MB]

Jeg vil gi dere hvile - Matt 11;25-30 [42.9 MB]

Til frihet har han kjøpt oss - Gal 5;1,13-26 [45.07 MB]

Den rike mann og Lasarus - Luk 16;9-31 [50.25 MB]


Ryenberget, Oslo


Heb 3;1,6-4;3 (Forherd ikke deres hjerter) [50.9 MB]

Kobberslangen - 4Mos 21;4-9 [48.53 MB]2014


Skjervøy


Striden - Heb 12;1-3 [55.42 MB]

Guds vilje - 2Mos 20;1-2, 12-17 [60.09 MB]2017


Skjervøy


Fullt og fast i nåden - 1Pet 1;1-9, 13 [44.93 MB]

Et hellig liv - 1Pet 1;13-21 [44.8 MB]

Kongesønnens bryllup - Matt 22;1-14 [35.68 MB]

Hindringer for det kristne livet - 1Pet 1;22-2;3 [53.37 MB]

Gled dere i Herren - Fil 3;1-3, 4;4-7 [42.64 MB]

Hva er Guds menighet - Åp 2;2-5, 12-17 [43.62 MB]ukjent år


ukjent sted


1Tim 2;19, 1Joh 1;5-6, 2;3-5, 3;5-8 [42.03 MB]

Mark 6;45-52 [31.45 MB]