Øivind Andersen

Møteopptak1955


Vi har mistet troen på oss selv - Gal 2;19-21 [56.52 MB]


1957


De 2 pakter - Joh 1;16-18 [54.65 MB]

Den frelsende tro - Joh 3;16, 36, Rom 10;11-13 [48.11 MB]

Gjenfødelsen - Joh 3;1-15 (varierende lyd) [44.23 MB]


1962


Med min munn bekjenne - Rom 10;9-10, 17, Nah 1;7 [38.66 MB]

Gud-Fader-tro 1Joh 2;22-24 [19.17 MB]


1964


Adgang ved troen - Rom 5;1-11 [39.63 MB]


1966


Talsmannen - Joh 16;8 [57.2 MB]


1967


Død for synden - Rom 6;1-14 [51.89 MB]

Jesu fristelse - Matt 4;1-11 [49.36 MB]

Løfte ved tro - Rom 4;13-17 [34.86 MB]


1969


Gud og menneske - Fil 2;5-11 [36.73 MB]

Loven og lovgjerninger - Rom 7 [46.52 MB]


1971


Vær ikke lunken - Åp 3;15 [43.96 MB]


1972


Barnekårets ånd - Rom 8;14-17 [39.29 MB]

Frelsesvisshet [24.76 MB]

De ti jomfruer - Matt 25;1-13 [38 MB]

Tilregningen - Rom 4;1-8 [43.72 MB]


1978


Fjellhaug


01 - Rom 01 [7.65 MB]

02 - Rom 01 [9.43 MB]

03 - Rom 01 [6.98 MB]

04 - Rom 01 [7.2 MB]

05 - Rom 01 [7.33 MB]

06 - Rom 01 [7.39 MB]

07 - Rom 01 [6.64 MB]

08 - Rom 01 [6.69 MB]

09 - Rom 02 [8.47 MB]

10 - Rom 02 [8.3 MB]

11 - Rom 02 [7.9 MB]

12 - Rom 03 [8.27 MB]

13 - Rom 03 [6.66 MB]

14 - Rom 03 [8.44 MB]

15 - Rom 04 [7.8 MB]

16 - Rom 04 [8.08 MB]

17 - Rom 04 [8.76 MB]

18 - Rom 05 [8.02 MB]

19 - Rom 05 [7.66 MB]

20 - Rom 05 [8.08 MB]

21 - Rom 05 [7.12 MB]

22 - Rom 05 [6.29 MB]

23 - Rom 05 [7.84 MB]

24 - Rom 05 [8.37 MB]

25 - Rom 07 [8.37 MB]

26 - Rom 07 [8.04 MB]1979


Fjellhaug


27 - Rom 07 [8.33 MB]

28 - Rom 07 [8.44 MB]

29 - Rom 07 [8.45 MB]

30 - Rom 07 [9.07 MB]

31 - Rom 07 [6.86 MB]

32 - Rom 08 [6.09 MB]

33 - Rom 08 [8.13 MB]

34 - Rom 08 [5.54 MB]

35 - Rom 08 [8.13 MB]

36 - Rom 08 [7.63 MB]

37 - Rom 08 [7.85 MB]

38 - Rom 08 [7.24 MB]

39 - Rom 08 [7.53 MB]

40 - Rom 09 [7.44 MB]

41 - Rom 09 [7.6 MB]

42 - Rom 10 [7.22 MB]

43 - Rom 10 [8.09 MB]

44 - Rom 10 [7.23 MB]

45 - Rom 10 [7.88 MB]

46 - Rom 10 [7.66 MB]

47 - Rom 10 [8.65 MB]

48 - Rom 10 [7.78 MB]

49 - Rom 10 [7.99 MB]

50 - Rom 10 [7.67 MB]1980


Johannesevangeliet - Joh 12;12-36 [39.51 MB]

Johannesevangeliet 01 - Joh 1;1-14 [34.71 MB]

Johannesevangeliet 02 - Joh 1;14-18 [34.52 MB]

Johannesevangeliet 03 - Joh 1;19-28 [34.55 MB]

Johannesevangeliet 04 - Joh 2;12-25 [29.67 MB]

Johannesevangeliet 05 - Joh 3;1-18 [38.95 MB]

Johannesevangeliet 06 - Joh 4;27-42 [35.14 MB]

Johannesevangeliet 07 - Joh 4;43-54 [36.26 MB]

Johannesevangeliet 08 - Joh 5;1-16 [31.16 MB]

Johannesevangeliet 09 - Joh 5;15-29 [34.98 MB]

Johannesevangeliet 10 - Joh 5;30-47 [38.07 MB]

Johannesevangeliet 11 - Joh 6;1-15 [35.9 MB]

Johannesevangeliet 12 - Joh 6;14-27 [35.83 MB]

Johannesevangeliet 13 - Joh 6;22-40 [38.87 MB]

Johannesevangeliet 14 - Joh 6;41-59 [35.05 MB]

Johannesevangeliet 15 - Joh 6;60-71 [34.95 MB]

Johannesevangeliet 16 - Joh 7;1-18 [40.51 MB]

Johannesevangeliet 17 - Joh 7;19-53 [36.51 MB]

Johannesevangeliet 18 - Joh 8;1-11 [35.86 MB]

Johannesevangeliet 19 - Joh 8;12-30 [35.98 MB]

Johannesevangeliet 20 - Joh 8;31-47 [29.75 MB]

Johannesevangeliet 21 - Joh 8;44-59 [35.95 MB]

Johannesevangeliet 22 - Joh 9;1-41 [40.22 MB]


1981


Lundeneset


51 - Rom 09 [12.63 MB]

52 - Rom 10 [12.18 MB]

53 - Rom 11 [14.49 MB]


Moi


Johannes 1. brev - 1 [12.17 MB]

Johannes 1. brev - 2 [16.59 MB]

Salme 34 (kun 10 min) [1.22 MB]

Johannes 1. brev - 3 [18.85 MB]

Johannes 1. brev - 4 [25.2 MB]

Johannes 1. brev - 5 [13.84 MB]1988


1Joh 5;1-15 [31.92 MB]

1Joh 5;5-13 [59.39 MB]

Salme 51 [47.13 MB]


1989


Joh 17;1-26 del1 [46.85 MB]

Joh 17;1-26 del2 [52.2 MB]

Åp 2;1-7, 3;7-13 [39.65 MB]


ukjent år


Diverse bibeltimer


Bespisningsunderet - Matt 14,14-21 [24.84 MB]

Emner om kristenlivet, I - Farisæisme og kristendom [11.69 MB]

Emner om kristenlivet, II - Hvordan bliver man en kristen [6.96 MB]

Emner om kristenlivet, III - Hvordan skal jeg leve som kristen [8.31 MB]

Emner om kristenlivet, IV - Hvordan få sejr i fristelse [8.38 MB]

Emner om kristenlivet, V - Mange er kaldet men få er udvalgt [10.36 MB]

Emner om kristenlivet, VI - Rom 2,1-8 [6.91 MB]

Frelsesvished - Rom 8,15-16 [25.67 MB]

Guds søn har gjort meg fri - Joh 8,31-45 [22.04 MB]

Hvad er evangeliet - 1 Joh 1,1-3 [21.99 MB]

Hvad skal jeg gøre for at blive frelst - Mark 10;17-28 [39.29 MB]

Hvem er Jesus - Matt 1,18-23 [26.21 MB]

I sjælesorg hos Jesus - Joh 21;15-25 [33.96 MB]

Jesu seierr, vår seier - Matt 4,1-11 [28.6 MB]

Jesus som vår stedfortreder - Joh 1,29-34; Matt 3,13-17 [26.35 MB]

Jesus underviser om bønn - Luk 11,5-13 [26.65 MB]

Joh 3,1-18 [41.93 MB]

Martha og Maria - Luk 10,38-42 [20.01 MB]

Når du ikke ser Jesus, ser han deg - Matt 11,2-6 [22.27 MB]

Sandhetens Ånd og løgnens ånd - 1 Joh 1,1-3. 2,21-25. 4,1-3 [24.72 MB]

Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham - Sl 37 [20.56 MB]


Kilden


Lignelsen om fariseeren og tolleren - Luk 18;9-14 [32.27 MB]

Gud rettferdiggjør den som tror - Rom 4;1-17 [33.21 MB]

Tilregnet rettferdighet - Rom 4;18-25 [30.4 MB]


Stavanger


Samfunn i arbeidet for Evangeliet - Fil 1 [46.05 MB]

Det rette sinn i helligjørelsen - Fil 2 [38.9 MB]

Vi er fullkomne og jager etter fullkommenhet - Fil 3 [38.62 MB]


ukjent sted


I sjelesorg hos Jesus 2 - Joh 3;1-18 [64.95 MB]

I sjelesorg hos Jesus 3 - Matt 15;21-28 (den kana-aneiske kvinne) [48.45 MB]

Den kana-aneiske kvinne - Matt 15;21-28 [67.57 MB]

Jesu sinn - Fil 2;5-7 (radioandakt med sang) [12.7 MB]

Jesus møter deg som har sviktet - Joh 21;15-25 [32.73 MB]

Kristenliv og nådegaver - 1Kor 13;1-13, 24-31 [58.79 MB]

Se jeg står for døren - Åp 3;14-22 (Laodikeamenigheten) [35.39 MB]

Den fortapte sønn [36.28 MB]
Flere opptak

Kilde:Beroa.org

3711 - Hyggestund med Øivind Andersen [20.9 MB]

3713 - I sjelesorg hos jesus - Joh.21,15-25 [25.43 MB]

3714 - Kristen i hverdagen - fariseisme og kristendom [25.8 MB]

3714 - Kristen i hverdagen - hvordan blir man en kristen [14.83 MB]

3714 - Kristen i hverdagen - hvordan skal jeg leve som en kristen [19.94 MB]

3715 - Kristen i hverdagen - gud gjør ikke forskjell på folk - rom.2 [16.59 MB]

3715 - Kristen i hverdagen - hva betyr - mange er kalt, men får er utvalgt [24.87 MB]

3715 - Kristen i hverdagen - hvordan få seier i fristelse [20.15 MB]

3716 - Den fortapte sønn [45.26 MB]

3717 - Herren er nær! [32.02 MB]

3718 - Hva virker Bibelen i oss [28.9 MB]

3719 - Bibeltime over filipperbrevet kap.1 - har vi samfunn med Paulus i arbeidet for evangeliet i dag del 1 av 2 [30.58 MB]

3719 - Bibeltime over filipperbrevet kap.1 - har vi samfunn med Paulus i arbeidet for evangeliet i dag del 2 av 2 [21.84 MB]

3720 - Arbeiderne i vingården [32.25 MB]

3721 - Kongesonens bryllup [25.31 MB]

3722 - Den barmhjertige samaritan [27.22 MB]