Ole Brandal

Møteopptak1962


Lundaneset


Den Hellige Ånd - Joh 16;8-11 [27.54 MB]1966


Varhaug


Liv i nåden - 1Kor 1;4-9 [24.56 MB]ukjent


sommerskulen


Den trange port - Luk 13;23-28 [31.12 MB]

Frelse - Åp 7;9-10, Apg 4;12 [35.97 MB]

Isak og Ismael - Gal 4;22-24 [44.37 MB]