Martin Kvalvåg

Møteopptak1986


Hurdal


Frigjørelsen fra det naturlige menneske - Joh 8;36 [48.05 MB]

Luk 15 [35.28 MB]1987


Hurdal


Gud valgte og Gud utvalgte - Ef 1;3-5 [54.88 MB]

Gleden ved å være et Guds barn - Neh 8;9-12, Luk 10;19f, 15;22-24 [37.84 MB]1988


1Joh 1;1-10 [28.06 MB]

1Kor 1;18-24 [57.1 MB]

Jer 13;23 [47.3 MB]