Jan Bygstad

Møteopptak1987


ukjent sted


Jesu gjenkomst og de siste ting - Matt 24;1-51 (OBS mye støy) [53.94 MB]1988


Hurdal


Abraham - Abrahams vandring i tro [61.97 MB]

Abraham - Ismael og Isak [56.56 MB]1989


Hurdal


Profeten Jesaia og hans samtid - 1 [40.3 MB]

Profeten Jesaia og hans samtid - 2 [47.97 MB]

Profeten Jesaia og hans samtid - 3 [43.1 MB]

Profeten Jesaia og hans samtid - 4 [41.96 MB]

Profeten Jesaia og hans samtid - 5 [39.15 MB]

Profeten Jesaia og hans samtid - 6 [50.93 MB]1990


Hurdal


David og hans tid - 1 (om Samuel) [57.77 MB]

David og hans tid - 2 (om Saul) [46.54 MB]

David og hans tid - 3 (Sauls fall og David salves til konge) [56.43 MB]

David og hans tid - 4 (Davids forfølgelsestid) [46.32 MB]

David og hans tid - 5 (David får kongemakten) [53.63 MB]

David og hans tid - 6 (Davids fall, og profetiene) [61.68 MB]1991


Drangedal


Skilsmisse og gjengifte - 1 (om ekteskapet) [50.43 MB]

Skilsmisse og gjengifte - 2 [49.33 MB]


Hurdal


Profeten Jeremias og hans samtid - 1 [44.4 MB]

Profeten Jeremias og hans samtid - 2 [56.22 MB]

Profeten Jeremias og hans samtid - 3 [51.45 MB]

Profeten Jeremias og hans samtid - 4 [54.8 MB]ukjent år


ukjent sted


Evangeliet om helliggjørelsen 1 - Rom 6 [46.41 MB]

Evangeliet om helliggjørelsen 2 - Rom 7 [46.7 MB]