Herman Geller

Møteopptak2011


Langli


Hvem er Den Hellige Ånd - Joh 14;15-27 [61.6 MB]

Prøve åndene - 1Joh 4;1-6 [48.28 MB]

Hvilken gjerning gjør Den Hellige Ånd - Joh 16;5-15 [49.92 MB]