Gunnar Soppeland

Møteopptak2004


Hurdal


Mine barn, det er den siste time - 1Joh 2;18 [63.21 MB]

Tida er nær - Jud 1;1-4 [44.93 MB]


Moi


Judas 1-4 [45.16 MB]

Judas brev [52.59 MB]2005


Fossnes


Uår i landet et kall til anger og bot [75.07 MB]


Hurdal


Jesu freisting - Matt 4;1-10 [49.84 MB]

Malakia - Herrens sendebod - Mal 2;5-7 [50.14 MB]

Anger, bot og nåde [33.94 MB]2006


Hurdal


Sendebrevene 1; Efesus - Åp 2;1-7 [47.98 MB]

Sendebrevene 2; Filadelfia - Åp 3;7-13 [50.39 MB]

Sendebrevene 3; Laodikea - Åp 3;14-22 [36.27 MB]2007


Stenbekk


Oppstode - til liv eller dom - Joh 5;24-29 [60.92 MB]

Treng ein rettferdig nåde - Rom 5;1-2 [40.8 MB]

Han skal vekse, eg skal minke - Joh 3;30 [38.22 MB]2009


Langli


Hvem menneske er - 1M 2;15-17,3;1-6 [45.62 MB]

Lovisk forkynnelse [55.91 MB]

Luk 24;45-53 [36.26 MB]

Åp 1;1-3 [52.51 MB]2010


Askim


Hvordan alt blir snudd på hode i Guds handelmåte med menneske - Dan 4;1-3 [44.51 MB]

Tro - Rom 10;6-10 [37.54 MB]


Langli


Vi forkynner Kristus korsfestet - 1Kor 1;23 [46.72 MB]

For jeg ville ikke vite av noe blant dere, uten Jesus Kristus, og ham korsfestet - 1Kor 2;2 [42.8 MB]2012


Langli, Skiptvet


Herrens frieri - Hos 2;19 [31.01 MB]

Jesus sto frem levende - Apg 1;1-5 [44.24 MB]

Ananias og Saffira - Apg 5;1-11 [37.47 MB]

Avvis vranglære og bli i Kristus - Kol 2;1-10 [45.21 MB]2015


Langli, Skiptvet


Guds planer - 2Mos 20;24-26 [39.32 MB]

Omvendelse - Ef 5;14 [31.84 MB]

Vendt mot Kristus - Kol 3;1-4 [29.84 MB]