Frits Larsen

Møteopptak1959


Tryggheim


Fariseeren og tolleren - Luk 18;9-14 [40.48 MB]1966


Ålesund


De fire verdner [54.28 MB]

Det store navn [25.32 MB]

Det tilgivende sinn - Matt 18;21-35 [32.11 MB]

Fariseisme og Kristendom - Luk 18;9-12 [34.91 MB]

Guds hellige vilje [33.09 MB]

Vokse i nåde og erkjennelse - 2Pet 3;18 [38.17 MB]Ukjent år


Troens hemmlighet - 1Kor 15;14,17 [79.64 MB]

Han er vår fred - Ef 2;14-15 [49.83 MB]

Mot verdens avslutning - Luk 21;29-33 [58.26 MB]