Einar Kristoffersen

Møteopptak1995


Hurdal


Apg 11;1-18 [39.04 MB]

Apg 13;38-39 [29.35 MB]1996


Hurdal


Gal 3;5 [31.11 MB]

Joh 6;1-15 [34.18 MB]

Matt 16;13-20 [31.64 MB]1997


Hurdal


Luk 7;36-50 [36.18 MB]

Luk 21;25-36 [48.77 MB]1998


Hurdal


2Kor 3;5 [27.99 MB]1999


Hurdal


Gal 1;3-5 [30.08 MB]

2Kor 5;7 [34.8 MB]

Gal 4;21-31 [31.77 MB]2000


Hurdal


Når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk - 2Kor 12;9-10 [41.39 MB]

Karan vs Kanaan - 1M 11;27-12;6 [38.28 MB]

2Mos 12;3-13 [27.93 MB]2002


Hurdal


De ti jomfuer - Matt 25;1-13 (dårlig avspilling - kommer på nytt) [30.86 MB]

Å bli som et lite barn - Mark 10;13-15 [25.27 MB]

Om å gå bort fra Jesus - Joh 6;66-69 [29.14 MB]2004


Hurdal


Ham alene - Fil 4;10-13 [28.19 MB]

Falske profeter - Jer 23;16-24 [27.12 MB]

Bi på Herren! - Sal 40;2-6 [24.84 MB]2005


Hurdal


Be... og du skal få! - 1Tim 2;1-6 [22.86 MB]

Meg til frelse! - 2Kor 5;1-10 [25.01 MB]

Livgiveren! - Esek 37;1-14 [25.99 MB]2006


Hurdal


Lysets barn - Ef 4;17;25 [28.87 MB]

Sannheten tro! - 1Joh 1;8-2;2 [28.89 MB]

Ikke vår forstand og vei! - Jer 29;4-7 [24.4 MB]2007


Stenbekk


Et annerledes rike - Luk 22;24-27 [31.21 MB]

Luk 12;13-21 [26.58 MB]

Joh 3;17-21 [30.12 MB]2008


Kodal


Herrens legeme! - 1Kor 11;23-29 [35.03 MB]


Sandefjord


Guds utfrielse - Dan 6;4-12 [41.11 MB]2013


Kvelde


Men se, Han lever! - Mark 16;1-8 [32.95 MB]

Den tomme graven - Joh 20;1-10 [34.16 MB]

Maria møter Jesus - Joh 20;11-18 [33.55 MB]2015


Norsjø


Han er den sanne - Joh 17;1-11 [30.86 MB]

Tegn i tiden - Luk 21;10-19 [23.58 MB]2017


Gullverket, Eidsvoll


Herrens arm - Jes 59;1-4, 8-9 [38.06 MB]

Omvendelsen verdig - Matt 3;3-12 [38.99 MB]


Lighthouse Coffee, Oslo


Menneskets vei - eller Guds vei - Mark 14;27-42 [43.07 MB]

Emmausvandrerne - Luk 24;13-35 [30.84 MB]

Jesus står opp - Matt 28;1-10 [35.12 MB]

Hvem er du - Joh 1;19-28 [34.91 MB]

I kraft av blodet - 2Mos 12;3-8, 11 [30.18 MB]

Inngang i himmlenes rike - Matt 5;20-26 [35.07 MB]

Det salige blod - 2Mos 12;21-28 [44.71 MB]

Den enkle vei - 2Kong 5;1-5,9-15 [51.21 MB]

Ved Jesus Kristus, vår Herre - 2KOR 3;4-6 [49.72 MB]2019


Lighthouse Coffee, Oslo


Jesus blir båret frem i templet - Luk 2;22-46 [31.83 MB]

Kom, la oss gjøre opp vår sak - Jes 1;16-19 [23.43 MB]

Ypperstepresten - Joh 17;1-11 [27.83 MB]
Flere opptak

Kilde:ekris.net

2011


Årdal i Ryfylke


Levendegjort! - Hos 6;1-3 [31.19 MB]


Bjørheimsbygd


Arbeid på...! - Fil. 2;12-16a [29.75 MB]


Flekkerøy


Nå - i nådens tid! - Luk 24;50-53 [25.8 MB]

Regn etter! - Luk 14;25-33 [27.11 MB]

Herrens trofasthet - Dan 6;4-12 [29.3 MB]


Fotland


Ved nådeordet! [30.09 MB]

Hvem er som du [35.55 MB]

Frelse i Jesus alene! [32.74 MB]


Frøyland


Løftets oppfyller! [37.25 MB]

Et stort lys! [42.65 MB]

Den rette grunn! [39.82 MB]

Ved Kristi vitnesbyrd! [36.3 MB]

Ved Hans død! [28.65 MB]

Herrens forundelige veier! [29.03 MB]


Jørpeland


Den sanne pakt - Jes 49;8-10 [27.34 MB]

Et nådens år! - Luk 4;16-22a [23.55 MB]


Matningsdal


Kristi tjenerskikkelse - og det religiøse anstøt [29.85 MB]

Usyret [27.4 MB]2012


Andebu


Troen har seiret - 1Joh 5;1-5 [26.35 MB]


Frøyland


Vår sykdom og Herrens gjerning [28.67 MB]

Saligprisningene - Luk 6;20-23 [27.41 MB]


Heia, Strand i Ryfylket


Alle som tørster, kom hit - Jes 55;1-7 [30.38 MB]

Kjemp for evangeliet - Fil 1;27-30 [28.96 MB]


Horten


Jesus og Peter - Joh 21;15-19 [28.23 MB]


Jørpeland


Fra evighet av - 2Tim 1;7-12 (Sang v S Medhaug) [31.99 MB]

Himmelen åpnet - Apg 7;52-60 (mye sang) [43.82 MB]

Gudsfryktens mysterium - 1Tim 3;14-16 (mye sang) [37.1 MB]


Kjerringvik


Livets opphavsmann - Apg 3;12-21 [27.85 MB]


Kollstad, Mandal


Jeg viser godhet mot den jeg vil - Rom 9;20-24 [31.73 MB]


Krokstadelva


David - hyrde og fyrste - Esek 34;23-31 [26.8 MB]


Larvik


Jeg er porten - Joh 10;1-10 [27.96 MB]


Matninsdal


Løftenes ja og amen - 2Kor 1;18-21 [27.83 MB]


Melsomvik


Enda en gang vil jeg bygge deg - Jer 31;1-5 [31.52 MB]


Mjøndalen


Se, jeg skaper noe nytt - Jes 43;16-21 [27.08 MB]


Nevlunghavn


Den store hyrden - Heb 13;20-21 [33.66 MB]


Reiersdal, Vennesla


Troen kommer av budskapet - Rom 10;13-17 [29.99 MB]

Den rike mann og Lasarus - Luk 16;19-31 [27.04 MB]


Risør


Guds rustning - Ef 6;10-18 [26.18 MB]

Rettferdighet ved troen - Rom 3;21-26 [26 MB]

Fredsbud! - Jes 52;7-10 [26.5 MB]


Ryfylket


Jakobs drøm - 1Mos 28;10-19 [27.71 MB]

Hør ham - Luk 9;28-36 [26.37 MB]


Setesdal


I Getsemane - Matt 26;36-45 [29.27 MB]

Jeg ba for deg - Luk 22;28-34 [25.97 MB]

Han fikk navnet Jesus - Luk 2;21 [23.3 MB]


Sirevåg


De falske veiledere - Mark 13;21-27 [28.12 MB]


Stallemo, Vennesla


I møte med Jesus -Mark 9;17-29 [26.8 MB]

Jesu død og herliggjørelse - Joh 12;20-33 [29.27 MB]

Simon og synderinnen - Luk 7;36-50 [23.75 MB]


Vanse, Lista


Jesus som tolvåring i templet - Luk 2;40-52 [31.93 MB]

Jesus blir båret frem i templet - Luk 2;22-40 [34.47 MB]2013


Arendal


Leiren i pottemakerens hånd - Jer 18;1-10 [29.75 MB]


Froland


Dragen ble kastet ned - Åp 12;1-10 [28.9 MB]


Hornnes


Falske disipler og huset på fjell - Matt 7;21-29 [33.07 MB]


Kvinlog


Et fast anker for sjelen - Hebr 6;11-20 [25.97 MB]


Øyslebø


Gud er kjearlighet - 1Joh 4;11-16 [32.04 MB]


Risør


Jesu jublet i Ånden (Jesu fryd) - Luk 10;21-24 [30.97 MB]

Kristi mysterium - Ef 3;1-7 [20.51 MB]

Et nådens år fra Herren - Jes 61;1-3 [20.92 MB]

Da så Jesus dag - Hebr 11;11-16, 39-40 [26.96 MB]


Skien


Ved Herren Jesu nåde - Apg 15;1-11 [32.06 MB]


Tvedestrand


La de små komme til meg - Mark 10;13-16 [19.71 MB]

Sareptas krukke - 1Kong 17;8-16 [27.71 MB]


Vennesla


Å høre på disiplers vis - Jes 50;4-7 [27.87 MB]ukjent sted


Åndens vitnesbyrd [25.37 MB]

Alle av en! [30.46 MB]

Den saktmodige konge [20.02 MB]

Den stille susen [26.89 MB]

Døden er oppslukt! [22.43 MB]

Evangeliets frukt [35.05 MB]

For din egen skyld, Herre! [38.52 MB]

Forbilder for oss! [21.56 MB]

Fra evighet av [32.9 MB]

Gå og forkynn [29.2 MB]

Herodes sinn [25.39 MB]

Herre over dødens makt! [27.82 MB]

Hør! [33.97 MB]

Hunger forgjeves [26.82 MB]

Hvem er størst [27.14 MB]

Hveteåkeren [17.04 MB]

Kjøpt fri fra [22.46 MB]

Lys og salt [25.28 MB]

Min frelse! [27.45 MB]

Oppgjør! [25.65 MB]

Renselsen [27.86 MB]

Se, hvor stor kjærlighet! (Advendtsmøte) [21.79 MB]

Stol på! [29.26 MB]

To veier ligger foran deg! [34.24 MB]

Våre lamper slokner! [27.41 MB]

Ve hykleriet! [30.58 MB]

Ved Guds nåde! [28.85 MB]

Ved Jesus alene! [24.57 MB]

Veien! [34.99 MB]