Husandaktsboka

Vi jobber med å kopier tekst fra nettsiden arven.net til dybde.org for å få vist en andakt for hver dag av året på forsiden. Det skal i tillegg bli laget en oversikt hvor du f.eks. kan se etter skriftsted i stedenfor dato.

Vi trenger hjelp til å kopiere teksten inn i en database. Forklaring på hvordan dette gjøres vil bli gitt.

Under arbeid